Akkoord met bonden over reorganisatie bij Postbank

ROTTERDAM, 5 nov. De NMB Postbank en de vakbonden hebben een akkoordbereikt over de sociale gevolgen van de reorganisatie bij de Postbank. De bonden leggen het akkoord met een positief advies aan hun leden voor. Verdere acties bij de bank zijn hiermee van de baan.

Bij de modernisering van het betalingsverkeer van de Postbank, de zogenoemde produktie innovatie, verdwijnen tussen nu en 1996 gemiddeld 350 arbeidsplaatsen per jaar. Afgesproken is dat elke werknemer wiens functie komt te vervallen, een passende functie binnen of buiten het concern krijgt aangeboden. Wat passend is, hangt onder andere af van leeftijd, ervaring, opleiding en woonplaats. De maximale reistijd per dag bedraagt 2,5 uur. Als een werknemer het oneensis met een aangeboden functie, kan hij zich wenden tot een toetsingscommissie van de ondernemingsraad en vertegenwoordigers vande raad van bestuur.

Om het natuurlijk verloop te stimuleren zijn verscheidene financielemaatregelen afgesproken. Zo komt er een ouderenregeling en houden werknemers na vertrek bij de bank gedurende een aantal jaren recht op extra's als een voordelige hypotheek. Mensen die vrijwillig vertrekken krijgen een bonus van 2500 gulden per dienstjaar, met eenmaximum van 25.000 gulden. Ook is er een 'starterspremie' voor werknemers die voor zichzelf willen beginnen.

Verder is de sluiting van de codeercentra in Gouda en Roermond, waar de gegevens van girobetaalkaarten met de hand worden verwerkt, een jaar uitgesteld tot respectievelijk 1993 en 1994 om ander werk voor het personeel te vinden.

De raad van bestuur van de NMB Postbank en de bonden hebben dit weekeinde 22 uur over het sociaal akkoord onderhandeld. De bonden zijn volgens woordvoerder A. van Winden 'uitermate tevreden' over het akkoord dat volgens hem een 'redelijk vangnet biedt voor bedreigde werknemers'. Woordvoerder R. Vonk van de NMB Postbank konniet zeggen in hoeverre de voor vandaag geplande aankondiging van desamenwerking met Nationale Nederlanden voor de raad van bestuur een rol heeft gespeeld in de onderhandelingen.