Volvo Car schrapt arbeidsplaatsen

HELMOND, 3 nov. De vakbonden houden er rekening mee dat structurele kostenbesparingen bij Volvo Car ten koste zullen gaan van 'enkele honderden' van de ruim 8400 arbeidsplaatsen. De raad van bestuur van de autofabrikant wil het bureau McKinsey inschakelen voor advies over de voorgenomen efficiency-operatie.

Al drie weken geleden maakte Volvo Car bekend dat verbetering van de efficiency nodig is als basis voor de continuiteit van de onderneming in de jaren negentig. De directeuren van het bedrijf hebben opdracht gekregen met onmiddellijke ingang alle kostengebieden aan diepgaande onderzoeken te onderwerpen. De externe personeelswerving wordt op zeer korte termijn vrijwel geheel gestopt. McKinsey zal zijn onderzoek vooral richten op mogelijke kostenbesparingen in het 'pre-produktieproces', zo blijkt uit een brief van de bedrijfsleiding aan de centrale ondernemingsraad.

Districtbestuurders H. van Rees van de Industriebond FNV en G. van Os van de Unie BLHP zien in de efficiency-operatie een voorschot op de samenwerking met het Japanse Mitsubishi, die er volgens hen zeker zal komen. Zij staan positief tegenover de keuze voor een extern bureau. Volgens Van Rees zal dit ertoe leiden dat zeker ook in de hogere echelons van het bedrijf arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. 'Men zou meer moeite hebben in eigen vlees te snijden als men geheel zelf het onderzoek moest uitvoeren', aldus Van Rees.

Randvoorwaarde voor de bonden, die een vermindering van arbeidsplaatsen als onvermijdelijk zien, is dat er geen gedwongen ontslagen komen. Zij willen de bedrijfsleiding aan een eerdere toezegging houden dat er bij Volvo Car 'geen ontslagen' komen.

Eerder deze maand kwam al naar buiten dat de bedrijfsleiding van Volvo Car dit jaar op een verlies rekent, nadat vorig jaar nog 55 miljoen winst was behaald op een omzet van 3,1 miljard gulden. De autoproduktie wordt dit jaar teruggebracht van 125.000 tot 120.000.