Verhoging bijslag voor eerste kind

DEN HAAG, 3 nov. De kinderbijslag voor het eerste kind wordt met ingang van 1 januari 1991 met 60,52 gulden per jaar extra verhoogd. Deze verhoging komt bovenop de nog vast te stellen aanpassing van de kinderbijslag aan de stijging van de prijzen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken), dat gisteren is ingediend bij de Tweede Kamer.