Seks met jongen pas strafbaar na klacht

DEN HAAG, 3 nov. Minister Hirsch Ballin van justitie is tegemoet gekomen aan de wens van de Tweede Kamer om in de zedelijkheidswetgeving geen onderscheid te maken tussen seksueel verkeer met minderjarige jongens en met meisjes. Ook seksueel contact met minderjarige jongens (vanaf 16 jaar) zal alleen strafbaar zijn indien daarover een klacht wordt ingediend. Justitie kan niet uit eigen beweging vervolging instellen. Dat staat in een nota van wijziging die de minister naar de Kamer heeft gestuurd. In de Tweede Kamer bestonden grote bezwaren tegen het onderscheid, omdat het werd gezien als instrument om tegen homoseksuelen op te treden.