Ramsj

Het laatste boek van de meest gelezen Amerikaanse historica. Tuchman stelt dat Europese hulp een cruciale rol heeft gespeeld in het welslagen van de Amerikaanse onafhankelijksoorlog. Zo zorgden Nederlandse kooplieden voor de vitale aanvoer van wapens en munitie. Ook het 'eerste saluutschot' werd door Nederlanders afgevuurd en wel op 16 november 1776 op St. Eustasius.

Denis Donoghue: England, their England. Commentaries on English Language and Literature.

Gebonden, Alfred A. Knopf 1988, van fl.58,90 voor fl.19,90. Scheltema en Holkema in Amsterdam en De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32 in Den Haag (070 - 3658226).

Bundeling van artikelen van de Ierse hoogleraar Donoghue die voor een groot deel afkomstig zijn uit de The New York Review of Books en The Times Literary Supplement. Donoghue geeft veelal korte beschouwingen over schrijvers als Shakespeare, Swift, Shelley, Dickens, Defoe, Wilde, Bronte, Orwell en Greene. Het boek begint met een lang, verhelderend stuk over de geschiedenis van het Engels.

George van Evert (red.): Speelfilmencyclopedie.

Paperback, geill., Rostrum Haarlem 1988, van fl.69,90 voor fl.29,90. Het Martyrium Amsterdam.

Vierde editie van een uiterst handig naslagwerk waarin van 50.000 speelfilms, tv-films en videofilms in een paar regels onder meer wordt verteld waar het over gaat, wie er in meespeelt en of de produktie behoort tot de ' The Good, the Bad and the Awful'. Een 0 staat voor een ' flop, niets, prul' en vier sterren voor een meesterwerk.

W. J. Formsma, F. C. J. Ketelaar: Gids voor de Nederlandse archieven.

Paperback, geill., Fibula-Van Dishoeck 1985, van fl.27,50 voor fl.12,90. Steven Sterk, Servetstraat 3 in Utrecht. 030 - 334973.

' Vele geregelde bezoekers en zelfs historici van professie zijn in het geheel niet op de hoogte van de gang van zaken op een archief', schrijven de auteurs in hun inleiding. Zij proberen hier verandering in te brengen door in korte duidelijke hoofdstukken de geschiedenis en de huidige organisatie van het Nederlandse archiefwezen uiteen te zetten. Werd 4x herdrukt, het laatst in '85.

Ph. van Praag: Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.

Paperback, geill., Wereldbibliotheek 1983, van fl.29,50 voor fl.9,90.

A. Hopf: Akt exlibris

Gebonden, Mahnert-Lueg Verlag 1986, van fl.187,95 voor fl.84,50. Beide Van Gennep A'dam en R'dam.

Volgens Van Praag kan een exlibris op basis van drie criteria als socialistisch worden beschouwd: een spreuk of gezegde, een voorstelling of de symboliek. Die symboliek lag er soms dik bovenop: wapperende vlaggen, opkomende zon, ferme handdrukken en fiere arbeiders. Bij naakten op exlibiris ging het iets subtieler: in dit prachtig uitgegeven boek toont Hopf juist aan dat het 'naakte exlibris' sinds 1900 steeds kunstzinniger werd en steeds minder praktisch. Beide boeken zijn fraai geillustreerd.

Herb Galewitz (ed.): The Celebrated Cases of Dick Tracy 1931-1951.

Gebonden, Wellfleet 1990, goedko-pe herdruk fl.29,90. De Slegte.

Vierkante kin, stalen vuisten en een gleufhoed: zo verscheen de 'straight-shooting' etective Dick Tracy op 31 oktober 1931 voor het eerst in de Detroit Mirror en zo verschijnt hij in de onlangs uitgebrachte film. Een bundeling van de bekendste stripverhalen van Chester Gould uit de eerste twintig jaar. Het boek eindigt met een overzicht van Tracy's ' Scientific arsenal' en van de voornaamste karakters. De tekeningen zijn in zwart wit.

    • F. C. J. Ketelaa
    • Speelfilmencyclopedie. W. J. Formsma
    • Ewoud Sanders Barbara W. Tuchman