Ons lichaam

WIE ZWIJGT stemt toe. Dat wil de artsenorganisatie KNMG tot stelregel verheffen in het geval van orgaandonatie. Wie niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt wordt geacht in te stemmen met transplantatie van lichaamsmateriaal na overlijden. De KNMG heeft er zelf 'ampele discussie' voor nodig gehad om tot deze conclusie te komen. Zij is dan ook principieel onjuist, want zij zet het grondwettelijk gegarandeerde recht op bescherming van de lichamelijke integriteit op zijn kop. Zonder uitdrukkelijke toestemming hebben anderen van ons lichaam af te blijven.

Dat de artsenorganisatie zich nu in feite het recht van anderen toeeigent staat ook haaks op haar juiste stellingname tegenover het voorstel de opneming van patienten op intensive-care-afdelingen mede afhankelijk te stellen van de vraag of zij zelf (mede)schuldig zijn aan hun toestand. Een verongelukte weggebruiker met een slok te veel op dient voorrang te geven aan een oudere dame met hartklachten.

Terecht zegt de KNMG dat dit niet aangaat: de arts moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Men ziet zo'n 'proces' trouwens al voor zich op een drukke ongevallenafdeling. Daar kunnen alleen medische redenen gelden. Evenzeer geldt dan dat medici niet zelf kunnen beslissen over een per definitie voorbehouden beslissing als orgaandonatie ook al pleiten daarvoor klemmende medische redenen.