Ministerie wil vrachtverkeer uit steden weren

UTRECHT, 3 nov. - Met distributiecentra aan de rand van de stad of een wijk hoopt het ministerie van verkeer en waterstaat de komende jaren het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit binnensteden te weren. De leefbaarheid in de stad moet zo worden verbeterd.

Het ministerie heeft samenwerking gezocht met de gemeenten Arnhem, Groningen, Leiden en Maastricht om de mogelijkheden van zo'n overslagcentrum in een van deze steden of in alle vier na te gaan. Van de ervaringen die daarbij zijn opgedaan, moeten ook andere gemeenten kunnen profiteren.

Voor het onderzoek heeft het departement het bureau Coopers en Lybrand ingeschakeld. Een begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers van het vrachtvervoer, de verladers en de detailhandel zitting hebben, ziet toe op het project. Mocht het onderzoek positieve resultaten hebben, dan wordt mogelijk eind volgend jaar al het eerste distributiecentrum gebouwd. De bedoeling is dat van daaruit goederen met kleinere, milieuvriendelijke voertuigen naar winkels en andere bedrijven worden getransporteerd.

Op een informatiebijeenkomst voor gemeenten maakten ambtenaren van het ministerie en medewerkers van Coopers en Lybrand gisteren in Utrecht duidelijk dat het vrachtverkeer in de binnensteden steeds meer in de knel komt en zelf voor milieuproblemen zorgt. Het vervoerd gewicht aan goederen in Nederland is sinds 1963 meer dan verdubbeld en het aantal ritten met vrachtauto's meer dan verdrievoudigd. In de stadscentra is de ruimte voor de vrachtwagen daarentegen steeds meer beperkt door het stichten van voetgangersgebieden, busbanen, straatmeubilair dat illegaal parkeren moet tegengaan en door het beperken van de laad- en lostijden. Vervoerders schatten dat de kosten van het vervoer naar binnensteden de laatste jaren daardoor met 20 tot 30 procent omhoog zijn gegaan, een stijging die veelal is doorberekend in de prijs die de consument uiteindelijk betaalt.

De bedoeling is dat de 'stadsdistributiecentra', zoals ze door Verkeer en Waterstaat worden genoemd, op commerciele basis opereren. Voor onderzoek of voor experimenten heeft het departement wel geld beschikbaar. Het komende onderzoek moet uitwijzen of een transportcentrum aan de rand van de stad volstaat of dat er juist meer centra per stadsgebied moeten komen. Een eerste inventarisatie van meningen onder vervoerders en afnemers van goederen heeft uitgewezen dat zij in beginsel positief tegenover de distributiecentra staan. Als voorwaarden worden onder meer genoemd dat de vervoerskosten ten minste gelijk blijven en dat de leveringstijd niet langer wordt. Ook vinden bedrijven - bijvoorbeeld in de horecasector - dat een distributiecentrum zeven dagen per week geopend moet zijn.