MacGregor volgt Howe op als leider Lagerhuis

LONDEN, 3 nov. De Britse premier Thatcher heeft minister van onderwijs en wetenschappen John MacGregor gisteren aangewezen tot aanvoerder van de Conservatieve Partij in het Lagerhuis.

Hij volgt in die functie Sir Geoffrey Howe op, die donderdag zijn ontslag indiende uit protest tegen de anti-Europese politiek van de premier. Als leider van de grootste fractie in het Lagerhuis zal MacGregor de werkzaamheden van het Britse parlement regelen. Howe was ook vice-premier maar deze functie is nog niet opgevuld.

Mac Gregor (53) was eerder twee maal minister van landbouw en bekleedde ook een hoge functie op het ministerie van financien. Hij heeft economie en rechten gestudeerd.

De naaste medewerkers van de Britse premier hebben gisteren ontkend dat het kabinet ernstig verdeeld is over de politiek die tegenover de Europese eenwording moet worden gevoerd. Eerder was mevrouw Thatcher ervan beschuldigd haar Conservatieve Partij te splijten over het vraagstuk van de Britse rol in Europa.

Minister van financien John Major zette de toon door op te merken dat 'op wezenlijke punten geen meningsverschillen bestaan' over het Europa-beleid. En zijn collega van buitenlandse zaken, Douglas Hurd merkte op dat er slechts verschillen waren 'in toon en in stijl'.

Howe zei zich vooral gestoten te hebben aan de robuuste wijze waarop Thatcher haar verzet kenbaar had gemaakt tegen plannen van de andere elf landen van de Europese Gemeenschap om tot een munt te komen en op den duur een federatie te vormen. 'Ik ben eraan gewend', merkte Hurd op over de stijl van de premier. Het effect ervan op de Europese partner is volgens hem 'over het geheel genomen erg effectief'. En Major vond dat mevrouw Thatcher gelijk had 'door zich over de Britse stellingname zeer uitgesproken, zeer recht door zee en zeer eerlijk uit te laten'.

John MacGregor is als minister van onderwijs opgevolgd door de bewindsman van gezondheid, Kenneth Clark. Op diens post is onderminister van buitenlandse zaken William Waldegrave benoemd. (Reuter)