Kabinet ziet af van bepalen norminkomen van specialist

DEN HAAG, 3 nov. Het kabinet heeft gisteren besloten de Wet Inkomens Vrije Beroepsbeoefenaren (WIVB) in te trekken. Daarmee ziet het kabinet definitief af van het vaststellen van een norminkomen voor medische specialisten, dat per 1 januari 1992 op 172.600 gulden per jaar zou worden gebracht.

De ministeraad ging akkoord met een wetsvoorstel van minister De Vries (sociale zaken) om de WIVB in te trekken. Er is geen behoefte meer aan deze wet, verklaarde premier Lubbers na afloop van het kabinetsberaad. Doel van de wet was norminkomens vast te stellen voor beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Dit doel is bereikt voor alle groepen, behalve voor de medische specialisten. Het kabinetsbesluit komt twee dagen na een uitspraak van de Haagse rechtbank, die bepaalde dat het kabinetsbesluit van december 1988 om de specialisten onder de WIVB te laten vallen in strijd was met diezelfde wet.

Jarenlang probeerde de overheid vergeefs greep te krijgen op de inkomens van specialisten. In het najaar van 1988 werd besloten op grond van de WIVB het norminkomen voor specialisten per 1992 op fl.172.600 te stellen. De beroepskostenvergoeding zou voor 1 januari 1991 worden teruggebracht van 107.000 naar 65.000 gulden. Vorig jaar kwam een alternatief voor het overheidsbeleid tot stand, het 'vijfpartijenakkoord'. Drie organisaties van ziektekostenverzekeraars, de ziekenhuizen en de Landelijke Specialisten Vereniging spraken af dat de totale uitgaven voor specialistische hulp tot en met 1992 zouden worden bevroren en dat de inkomensverschillen tussen de specialisten zouden worden verkleind door aanpassing van de tarieven. Het kabinet vindt dat dit akkoord invoering van een norminkomen overbodig maakt.