Gezonde baby's ondanks gebruik van Neotigason

RIJSWIJK, 3 nov. Bij de directie van het College ter beoordeling van geneesmiddelen zijn tot nu toe drie vrouwen bekend die het geneesmiddel Neotigason hebben gebruikt en binnen twee jaar zwanger zijn geworden. Een van de vrouwen die binnen twee jaar zwanger zijn geraakt is inmiddels bevallen van een gezond kind, een ander heeft zelfs twee gezonde kinderen gekregen binnen twee jaar. Die termijn wordt sinds vorige week beschouwd als minimale veiligheidsmarge, nadat is gebleken dat het geneesmiddel verontreinigd is en mogelijk schadelijk kan zijn voor de foetus.

Volgens dr. C. de Visser, directeur van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, gaat het hier om vrouwen die in 1988 hebben meegedaan aan een onderzoek naar het preparaat, voordat het tot de markt was toegelaten. Sinds de registratie zijn er echter 900.000 capsules verkocht aan naar schatting 5.000 patienten. Uit die groep zijn nog geen gegevens bekend.

De inspectie van de volksgezondheid wees alle artsen, specialisten, apothekers, vroedvrouwen en ziekenhuisdirecties vorige week erop dat de schadelijke bijwerking bij zwangerschap van het middel Neotigason na beeindiging van het gebruik mogelijk langer duurt dan werd aangenomen. Voor de voorganger van het produkt, dat wordt gebruikt bij ernstige huidaandoeningen, gold dat vrouwen niet binnen twee jaar na beeindiging van het gebruik zwanger mochten raken. Met het nieuwe middel werd een marge van twee maanden veilig geacht, maar de fabrikant heeft bij nader onderzoek een stof gevonden die de twee jaar anticonceptie toch noodzakelijk maakt.