Foto

In het Haags Gemeentemuseum werd gisteren een sculptuur onthuld van de Amerikaanse kunstenaar Sol Lewitt. Het leistenen relief met geometrische figuren is aangebracht op de gevel van het 'tentoonstellingsgebouw' van het Gemeentemuseum. De sculptuur die bestaat uit vijf tweedimensionale geometrische figuren in leisteen is aangebracht ter nagedachtenis aan de in 1987 aan kanker overleden Josine de Bruyn Kops. Sol Lewitt en zijn vrouw Carol waren goed met haar bevriend. Hij en zijn vrouw hebben het beeld geschonken. Het ontwerp werd uitgevoerd met steun van onder anderen het ministerie van WVC. Josine de Bruyn Kops, sociaal bewogen organisator van tentoonstellingen, was voor haar overlijden directrice van het Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis in Gouda. Gisteren zou zij vijftig jaar geworden zijn. De Bruyn Kops begon haar carriere in het Haags Gemeentemusem. Zij was de oprichtster van de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst (SVBK), die 'het aandeel van vrouwen in de geschiedenis van de beeldende kunst zichtbaar moet maken'. Een plaquette, die het relief toelicht, werd onthuld door haar dochter Sarah. (Foto NRC Handelsblad/Chris de Jongh)