Foto

Juni 1986. Leden van de Peruaanse Republikeinse Garde hebben de Lurigancho-gevangenis omsingeld nadat een opstand van gedetineerden was uitgebroken. Het leger sloeg het oproer later bloedig neer. De rol die ex-president Garcia daarbij speelde is nu onderwerp van een parlementair onderzoek. (Foto El Commercio/Sygma)