Familiecomite wil 'politiek persoon' in delegatie Irak

AMSTERDAM, 3 nov. Het familiecomite 'Gijzelaars Irak' hoopt dat alsnog 'iemand' uit politiek Den Haag bereid wordt gevonden met een delegatie naar Bagdad te reizen in een poging Nederlandse gijzelaars vrij te krijgen. De voorzitter van het comite en delegatielid ds. D. Wouters kon gisteren tijdens een persconferentie niet zeggen aan wie speciaal wordt gedacht nu oud-minister M. van der Stoel een uitnodiging van het comite om mee te gaan heeft afgewezen. 'Wij vinden het belangrijk dat iemand uit de politiek mee gaat zodat er een einde komt aan de uitzonderingspositie van Nederland ten opzichte van het buitenland', aldus Wouters, die onder meer wees op de voorgenomen reis van oud-bondskanselier Brandt naar Bagdad.

De delegatie, die volgende week naar Irak hoopt te vertrekken, is inmiddels met twee adviseurs uitgebreid: de Amsterdamse hoogleraar zendingswetenschap en evangelistiek prof.dr. A. Wessels en de vice-president van de Haarlemse rechtbank mr. C. A. Terwee-van Hilten. De laatste onderstreepte tijdens de persconferentie op persoonlijke titel de delegatie te willen bijstaan.

De Utrechtse imam en comite-lid Hamza Zeid zei zich 'beledigd te voelen' door de reactie van de grote islamitische organisaties in Nederland die vinden dat hij niet representatief genoeg is om deel uit te maken van de delegatie. Volgens de vice-voorzitter van de Turks-islamitische Culturele Federatie, M. Ates, heeft de delegatie 'haar eigen islamitische geestelijk leider gecreeerd. Hij doet of hij de islamitische gemeenschap vertegenwoordigt, maar hij vertegenwoordigt alleen zichzelf', aldus Ates, die Zeid ook verwijt zich ten onrechte te tooien met de titel imam. Volgens Zeid is hij wel degelijk door het Utrechtse moskeebestuur tot imam benoemd en mag hij dus die titel dragen. Delegatie-lid J. Ruijter riep de islamitische organisaties op adviseurs te leveren voor het comite in plaats van verdeeldheid te zaaien.

Vandaag zijn twee leden van een delegatie van het Rode Kruis naar Irak vertrokken. Gisteren is het hoofd internationale zaken van het Nederlandse Rode Kruis, P. Tjittes, hen voorgegaan.