Een kwetsbaar duo in de zevende hemel

Dat imponerende theatraliteit niet afhankelijk is van gebruikte stellages, doeken, objecten of decorstukken, bewijst de produktie Welcome to paradise waarvan het Franse koppel Joelle Bouvier en Regis Obadia een aantal voorstellingen in Nederland geeft. Beide dansers/choreografen leiden sinds 1980 het kleine gezelschap l'Esquisse, dat vijf jaar geleden met succes tijdens het Springdance Festival optrad en sindsdien met enige regelmaat naar Nederland terugkeerde.

Welcome to paradise is een vijftig minuten durend duet op het aloude thema man-vrouw-relatie. Met niet meer dan een bosje witte anjertjes, een paar handen vol wit poeder en een touwschommel in een verder zwart gehouden ruimte, weten Bouvier en Obadia pregnante beelden op te roepen van twee kwetsbare, door intense gevoelens gedreven mensen die niet in staat zijn hun emoties ten opzichte van elkaar verstandelijk of afstandelijk te hanteren. Het donderend geluid van een hevig onweer en kletterende slagregens leidt de voorstelling in. De lichtflitsen maken een man zichtbaar: bosje bloemen in de hand, het hoofd verstard tussen wat opgetrokken schouders. Een plotseling uitvallende beweging waarbij het lichaam naar de grond glijdt en de handen zijwaarts omhoog rijken, verraadt zijn gespannen afwachten. De entree van de vrouw is vol angstige aarzeling. De hooggehakte schoenen worden uitgedaan, weer aangetrokken, verloren, teruggehaald en voor het handtasje weet ze ook geen definitieve plaats te vinden.

De ontmoeting verloopt moeizaam. Met de onhandige pogingen tot toenadering van de man lijkt de vrouw geen raad te weten terwijl ze er toch door wordt aangetrokken. Er is iets onontkoombaars in de situatie, een mengeling van erotiek, vervoering en tederheid. Hangend en zittend in de touwschommel zwiert de man en later ook de vrouw door de ruimte. Het in de lucht gegooide poeder veroorzaakt witte dromerige wolken: een zevende hemel die niet beklijft en slechts voor stoffige kleren zorgt. De bewegingen zijn ongepolijst en sterk, met veel zwaaien en vallen op de grond: de benen lijken het gewoonweg te begeven, waardoor het lichaam naar de grond zijgt. Het is een sobere, suggestieve voorstelling, overtuigend uitgevoerd door twee mensen die oprechtheid en kwetsbaarheid uitstralen. Als begeleiding dient een collage van muziek van Brahms, Sjostakovitsj en Verdi.

Twee korte door Bouvier en Obadia gemaakte films, La Chambre en l'Etreinte, complementeren het programma. Tijdens het Bredase dansfestival, dat op 12 november met l'Esquisse begint, zal ook het groepswerk A Reckless Happiness te zien zijn.

Gezelschap: L'Esquisse. Produktie: Welcome to paradise. Choreografie en dans: Joelle Bouvier en Regis Obadia. Geluidscollage: Patrick Roudier. Licht: Marc Oliviero. Gezien: 1/11 Lantaren, Rotterdam. Daar nog t/m 3/11. Verder 12 en 13 Breda, 15 Leiden, 17 Den Bosch, 24 Arnhem, 29 Groningen.

    • Ine Rietstap