Cijfers Akzo tegenvaller in somberende markt

AMSTERDAM, 3 nov. De somber stemmende cijfers van Akzo en KLM bepaalden deze week de beurs. De stemming werd er niet beter op nadat minster Kok in navolging van dr. W. Duisenberg en minister Andriessen zich waarschuwend uit liet over de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Een staaltje van politiek opportunisme, zo meent men op de beursvloer. Want dat de bedrijfsresultaten het vorige jaar een voorlopig hoogtepunt hebben bereikt was toch niet van vandaag of gisteren, zo was de redenering. En evenmin dat de open Nederlandse economie zich niet af kan sluiten van de ontwikkelingen in de VS en Groot-Brittannie.

De uitspraken waren echter weer aanleiding voor uitgebreide bespiegelingen over de economische ontwikkelingen, waar vooral flink wat slagen om de arm werden gehouden. Vooral de onzekerheid over de olieprijs blijft. Niettemin schatten veel analisten dat de beurskoersen, die sinds het begin van dit jaar al gemiddeld zo'n 17 procent zijn gedaald, nog wel eens 5 tot 15 procent aan waarde kunnen verliezen als de huidige malaise aanhoudt.

Enige voorzichtigheid bij analisten is wel op zijn plaats, nu duidelijk werd dat niet DSM, maar Akzo het meest te lijden heeft onder de lage dollar, de hoge rente en de gestegen olieprijzen. Uitgerekend Akzo dat naar de mening van veel beursdeskundigen het juist minder conjunctuur-gevoelig zou zijn. Akzo stelde de winstverwachting voor de derde keer bij en werd door de beleggers gestraft met een koersdaling van bijna 6 procent van fl.73,40 naar fl.69,20 en sloot de week af op fl.68.

Dat was dus winstverwachtingen bijstellen geblazen op de research-burelen van de banken. Voor dit jaar liggen die nu gemiddeld weer een paar gulden lager rond de fl.16 per aandeel, maar ook met bedragen onder de fl.14 wordt rekening gehouden. Waarbij hier en daar al wordt gesuggereerd dat Akzo zijn behoudende dividend-politiek (40 procent uitkering) maar beter kan laten varen wil het vertrouwen in de markt in stand blijven.

Ook daling van de winst bij DSM dit jaar. Maar minder dan werd verwacht en aanvankelijk werd het chemiefonds dan ook beloond met een koersstijging van fl.2,90 tot fl.84,20. De week werd echter afgesloten op fl.80,80. De achterliggende gedachte is kennelijk dat het tijdelijke voordeel van DSM bij een aanhoudende economische terugggang om kan slaan.

Het zijn al met al geen leuke tijden voor een aandeelhouder. De beleggersmarkt die vanaf donderdag tot en met vandaag in de RAI in Amsterdam wordt gehouden werd niettemin druk bezocht. De aldaar gehouden Dag van het Aandeel leverde een pleidooi op van mr. F. Hoogendijk, voorzitter van Amsterdam Financial Centre, voor het invoeren van belasting op koerswinsten. Aangezien het hier tevens een aftrek van koersverliezen betreft valt te verwachten dat politiek Den Haag pas over een jaar of wat, als de koersen weer flink aantrekken, het voorstel welwillend in overweging zal nemen.

De alom aanwezige Optiebeursdirecteur Westerterp benutte de Dag voor de bekendmaking van drs. J. Zantman tot opvolger van A. Jiskoot als voorzitter van de STE, het toezichthoudend orgaan van de beurzen. De voorgenomen benoeming kan opmerkelijk worden genoemd. Uitgerekend de in Belgie woonachtige Zantman (65) was tot twee jaar geleden bij Philips (waar Jiskoot in de raad van toezicht zit) verantwoordelijk voor de financiele rapportage, die in de afgelopen maanden herhaaldelijk scherp is gekritiseerd.

    • Steven Adolf