Wolff

De omzet van het handelshuis Wolff is in de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen van fl.106,3 miljoen naar fl.115,9 miljoen. De toeneming met 9 procent is zowel bereikt in electrotechnische installatiematerialen als in consumentenartikelen. De brutowinst daalde licht. Mede door de vorig jaar begonnen ontwikkeling van nieuwe automatiseringssystemen namen de bedrijfskosten met 9 procent toe. Per saldo lag het resultaat iets onder het peil van 1989.

Voor heel 1990 verwacht de directie dat het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening het niveau van 1989 zal benaderen. Vorig jaar bedroeg de nettowinst fl.3 miljoen.

Van Dorp

In tegenstelling tot vorig jaar heeft Van Dorp (kantoor- en schoolbenodigdheden) het derde kwartaal met winst afgesloten. Het bestuur handhaaft de verwachting dat de winst dit jaar een miljoen gulden hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Toen bedroeg de nettowinst fl.3,7 miljoen.

Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overneming van de Haagse kantoorvakhandel Paagman. De omzet van het sterk groeiende Paagman, dat onder eigen naam blijf opereren, is fl.15 miljoen per jaar. Bij de Haagse boekhandel werken 40 mensen.