Winst KLM afgelopen kwartaal 74 procent lager

ROTTERDAM, 2 nov. De nettowinst van luchtvaartmaatschappij KLM is in het tweede kwartaal van het boekjaar 1990/91 gedaald met 74 procent tot 42,7 miljoen gulden. Vorig jaar bedroeg de nettowinst gedurende dezelfde periode nog 162,3 miljoen gulden. Per aandeel zakte de kwartaalwinst van de KLM van 3,03 naar 0,76 gulden. Zoals eerder aangekondigd rekent de KLM voor het gehele boekjaar op een aanmerkelijk verlies.

Over de eerste helft van het boekjaar dat loopt vanaf april is het nettoresultaat gezakt met 79 procent van 392,4 tot 84,1 miljoen gulden. Per aandeel is dit een winstdaling van 7,33 tot 1,50 gulden.

Terwijl in de winst over de vergelijkbare periode van het vorige jaar geen verkoopbaten zaten, is het resultaat over het tweede kwartaal bijna geheel toe te schrijven aan een boekwinst van 41,1 miljoen gulden op de verkoop van een Boeing 747 en een buitengewone bate van 8,6 miljoen gulden op de verkoop van een deel van het belang dat de KLM heeft in de hotelgroep Golden Tulip. Hier staat een voorziening van 25 miljoen gulden tegenover die de luchtvaartmaatschappij al heeft getroffen voor het in oktober aangekondigde herstructureringsprogramma. Dit programma moet in drie jaar leiden tot verlaging van de kosten met 300 miljoen gulden per jaar en tot vermindering van het aantal arbeidsplaatsen van 3500 naar 3000.

Vooralsnog is de daling van de resultaten vrijwel geheel veroorzaakt door gestegen kosten. Hoewel de totale inkomsten in de afgelopen periode met een procent stegen tot 1,8 miljard gulden, namen de bedrijfslasten toe met 166,4 miljoen gulden (elf procent). Dit is vooral te wijten aan een stijging van de personeelskosten, materiaalkosten, afschrijvingen en overige bedrijfslasten van in totaal 158 miljoen gulden.

Voorts zijn de resultaten negatief beinvloed door de gang van de zaken bij de deelnemingen van de KLM in Sabena World Airlines, het Amerikaanse Northwest Airlines en de chartermaatschappijen Martinair en Transavia. Het resultaat uit deelnemingen daalde met 78 procent tot 2,8 miljoen gulden.