Winst grote banken van Japan keldert

ROTTERDAM, 2 nov. Vier grote Japanse banken, tevens de grootste in de wereld, verwachten voor het lopende boekjaar een aanzienlijke winstdaling die de banken tot grote voorzichtigheid zal aanzetten nieuwe kredieten te verstrekken. Japan is de grootste internationale financier.

Dai-Ichi Kangyo bank, naar balanstotaal de grootste bank in de wereld, schat dat in de 30 september afgesloten eerste helft van het Japanse boekjaar de winst 44 procent lager uitkomt dan de schatting die in mei werd gedaan. Mitsui Taiyo Kobe, nummer twee op de wereldranglijst, heeft de winstverwachting voor het eerste halfjaar met 42 procent naar beneden bijgesteld. De neerwaartse correctie bedraagt 37 procent bij Fuji bank en 41 procent bij Sanwa bank. Als belangrijke oorzaken worden genoemd de gestegen rente en de beurscrisis in Japan.

Taizo Hashida, voorzitter van de Japanse bankiersvereniging en president van Fuji bank, zei onlangs dat de Japanse banken in de jaren tachtig hun leningen jaarlijks met gemiddeld ruim een vijfde uitbreidden, maar dat de jaarlijkse groei zal slinken tot vijf procent. Volgens de Bank of Japan, de Japanse centrale bank, bedroeg de groei in maart nog ruim vijftien procent, maar was die in juli al geslonken tot dertien procent.

Lagere winsten en een scherpe daling van de waarde van het aandelenbezit heeft de reserves van de Japanse banken zodanig aangetast dat ze op grond van internationale dekkingsvereisten tot deze terughoudendheid worden gedwongen.