Wallage: geld voor educatieve faculteit

ROTTERDAM, 2 nov. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) gaat de vorming van educatieve faculteiten stimuleren. Vanaf 1992 stelt hij hiervoor drie miljoen gulden per jaar beschikbaar. In de educatieve faculteiten worden de lerarenopleidingen, de pedagogische academies en de schoolbegeleidingsdiensten samengevoegd. Wallage schrijft dit aan de Tweede Kamer. Het VVD-Kamerlid Franssen heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op bundeling van de verschillende lerarenopleidingen. De staatssecretaris laat het aan de universiteiten, hogescholen en schoolbegeleidingsdiensten over om te gaan samenwerken. Zelf neemt hij daar geen initiatieven toe. Door zich te bundelen kunnen verschillende opleidingen profiteren van elkaars deskundigheid, aldus Wallage. Ook hoeven de scholen voor ondersteuning en nascholing van leraren nog maar bij een adres aan te kloppen.