Veel weerstand in Assemblee tegen vertrek delegatie

PARAMARIBO, 2 nov. In de Surinaamse Nationale Assemblee is gistermiddag felle kritiek geuit tegen het bezoek van een delegatie aan Nederland. De afvaardiging moet bij de Tweede Kamer komen praten over het restrictieve beleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking. Nu de Tweede Kamer een motie heeft goedgekeurd waarin niet alleen meer een aanpassingsprogramma wordt geeist, maar ook een toekomstvisie voordat verdragsmiddelen ter beschikking worden gesteld, vinden verscheidene leden dat een delegatie van de Assemblee niet meer bij de Tweede Kamer kan komen aankloppen. De Surinaamse vakbeweging heeft de regering in Paramaribo woensdag laten weten niet mee te willen werken in de stuurgroep die samen met deskundigen van de EG een programma moet opstellen ter sanering van de economie. De vakbeweging werkt daar niet aan mee zolang de Surinaamse regering het zogenoemde machtsvraagstuk niet heeft opgelost.