v.d. Broek: missie Brandt in strijd met afspraken EG

DEN HAAG, 2 nov. De Nederlandse regering acht de missie onder leiding van de voormalige Westduitse bondskanselier Brandt naar Irak in strijd met de afspraken die tijdens de EG-topconferentie in Rome zijn gemaakt, tenzij Brandt zou gaan als afgezant van de secretaris-generaal van de VN.

Minister Van den Broek van buitenlandse zaken heeft vanmorgen contact opgenomen met secretaris-generaal Perez de Cuellar om er bij hem op aan te dringen Brandt als speciaal afgezant aan te wijzen.

'Als de missie-Brandt niet onder VN-auspcien zou gaan, is de minister er tegen', zei vanmorgen een woordvoerder van het ministerie. Hij wees er op dat de Europese Raad van regeringsleiders, waar ook kanselier Kohl deel van uitmaakt, het afgelopen weekeinde in Rome Perez de Cuellar heeft aangespoord een afgezant naar Bagdad te zenden om het onmiddellijke vertrek van alle gijzelaars te bewerkstelligen. 'Bij die gelegenheid is uitdrukkelijk vastgesteld dat er geen vertegenwoordigers van de regeringen, in welke hoedanigheid dan ook, naar Irak zouden worden uitgezonden. Bovendien werd anderen ontraden dit te doen.'

Een missie-Brandt onder VN-vlag zou zich volgens Buitenlandse Zaken strikt moeten beperken tot humanitaire aspecten. 'Wij blijven ons verzetten tegen politieke missies, zoals we de afgelopen weken herhaaldelijk hebben duidelijk gemaakt', aldus Van den Broeks woordvoerder.

Ook aan de missie onder leiding van de gereformeerde predikant ds. D. Wouters onthoudt Buitenlandse Zaken politieke steun. Wel krijgt Wouters van de Nederlandse ambassade in Irak logistieke en consulaire bijstand en zal men hem ook behulpzaam zijn bij het in contact komen met de Nederlandse gijzelaars. Deze technische bijstand wordt slechts gegeven, omdat het hier een niet-politieke missie betreft van direct betrokkenen.

Wouters reageerde vanochtend laconiek op berichten dat islamitische organisaties in ons land negatief staan tegenover het opnemen in de delegatie van de Utrechtse imam Hamza Zeid. 'Wij weten dat niet iedereen even gelukkig is met hem, maar wij laten hem niet vallen. Dat gebeurt alleen als hij geen visum zou krijgen. Maar wij houden vast aan de uitspraak van de Iraakse ambassadeur dat onze delegatie grote kans maakt op een visum.'

Een woordvoerder van de Iraakse ambassade ontkende vanochtend geruchten als zou Hamza Zeid weinig kans maken op een visum. Zelf zei Zeid desgevraagd dat hij altijd Irak binnen kan komen 'op grond van mijn Islamitische afkomst'.