Toelichting Lubbers op controverse blijft uit

DEN HAAG, 2 nov. Premier Lubbers heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geweigerd zijn controverse met minister Van den Broek over bijzondere bevoegdheden voor de premier in het buitenland toe te lichten. Hij wil niet met de Kamer discussieren over een onderwerp, waarover in het kabinet nog verder beraadslaagd zal worden.

Lubbers ontkent in de brief dat zijn positie in de Europese Raad van regeringsleiders problemen oplevert. 'Op dit punt kan ik meedelen dat er terzake geen sprake is van enig probleem.' D66-fractievoorzitter Van Mierlo, die de premier over deze kwestie deze week om opheldering vroeg, spreekt inmiddels van een 'merkwaardig antwoord op twee serieuze vragen'. Van Mierlo noemt Lubbers reactie ironisch 'overzichtelijk', zij beantwoordt echter niet aan het doel. Hij wil komende dinsdag de brief op de Kameragenda zetten, zodat er een politiek debat over kan worden gevoerd.

De opvattingen van Lubbers en minister Van den Broek botsen op het terrein van Lubbers' bevoegdheden nu deze binnen het kabinet de wens te kennen heeft gegeven voor een eigen mandaat in de buitenlandse politiek, in het bijzonder met betrekking de Europese eenwording. In de Europese Raad zit hij nu, schrijft hij in een uitgelekte brief, met minder bevoegdheden van collega's. Van den Broek heeft geantwoord dit plan 'onaanvaardbaar' te vinden. De premier moet in deze zaak de weg van een grondwetsverandering bewandelen en niet op sluipende wijze proberen van 'primes inter pares', de eerste onder zijns gelijken, 'primus dominus' te worden, een heersende eerste.

In de brief schrijft Lubbers nu nog niet op het verzoek van Van Mierlo te kunnen ingaan omdat het gaat om 'een aangelegenheid die nog voorwerp is van intern beraad en waarover in de ministerraad zal worden beraadslaagd'. Die beraadslaging maakt deel uit van een voorbereiding op een eind deze maand te verschijnen rapport van de commissie-Deetman over bestuurlijke vernieuwing.