Tekort aan leerkrachten minder groot

DEN HAAG, 2 nov. Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs valt mee. De grote steden kennen nog geen onvervulbare vacatures in het basisonderwijs. Ook de aanmeldingen voor de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs trekken aan.

Dit staat in een rapportage die staatssecretaris Wallage (onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De rapportage is geschreven naar aanleiding van eerdere tegenstrijdige berichten, dit voorjaar, over de personeelstekorten in het onderwijs. Het ministerie publiceerde toen alarmerende berichten die later weer werden tegensproken door onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut (NEI).

Wallage kondigt in zijn brief aan met onafhankelijke, externe instanties een nieuw ramingsmodel te willen ontwikkelen. De Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt Onderzoek noemde de onderzekerheidsmarges te groot om nauwkeurige voorspellingen te doen. Wallage gaat er echter van uit dat betrouwbare voorspellingen toch mogelijk zijn.

De nieuwe rapportage berust op cijfers van de onderwijsinspectie, de arbeidsbureaus in de grote steden en het NEI. Daaruit blijkt dat er een tekort dreigt aan vervangers in het basisonderwijs. Eerder aangekondigde maatregelen zoals het bevorderen van herintreding in het onderwijs en van mogelijkheden van kinderopvang blijven dan ook van kracht. De voorgestelde vrijstelling van de dienstplicht voor leraren is geschrapt.

Het aantal lessen op MAVO, HAVO en VWO dat door onbevoegden wordt gegeven, is volgens de rapportage sterk gedaald. Aleen bij economie blijft dit percentage onveranderlijk hoog: 44 procent in de bedrijfseconomie in de tweede-graadssector. Ook blijven er tekorten in de technische vakken. Mede daarom wil Wallage korte opleidingen scheppen voor mensen die de overstap naar het leraarschap willen maken.