Ritzen irriteert Tweede Kamer met akkoorden

ROTTERDAM, 2 nov. De Tweede Kamer is zeer kritisch over de akkoorden die minister Ritzen (onderwijs) heeft gesloten met de hogescholen, academische ziekenhuizen en universiteiten.

De Kamer vreest dat de minister haar budgetrecht uitholt met de belofte dat in het hoger onderwijs de komende jaren niet zal worden bezuinigd. De Kamer vindt bovendien dat tegenover deze toezegging te vage verplichtingen van de instellingen staan, zo bleek gisteren tijdens een mondeling overleg met de minister.

De drie grote fracties waren sceptisch over de financiele bescherming die de minister het hoger onderwijs in het vooruitzicht heeft gesteld. Tijdens het overleg bleek dat bij een volgende bezuinigingsronde het hoger onderwijs niet op voorhand meer zal worden ontzien dan andere sectoren. In dat geval zullen in het hoger onderwijs activiteiten moeten worden beeindigd, zo verklaarde Ritzen, dit om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs wordt aangetast.

In de akkoorden beloven de universiteiten en hogescholen onder andere meer studenten sneller te zullen laten afstuderen en onderzoek meer op kwaliteit te gaan selecteren. De minister belooft de instellingen een grotere vrijheid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en huisvesting.

Een grote meerderheid in de Kamer voelt niets voor het plan om studenten aan het einde van de propaedeuse een bindend studie-advies te geven. Zij wil daarover pas praten als een goede studiebegeleiding is gegarandeerd. Ritzen kondigde gisteren aan op korte termijn zo'n bindend advies wettelijk mogelijk te willen maken. Daartegen is op de universiteiten en hogescholen de afgelopen weken veel bezwaar gemaakt. Verscheidene colleges van bestuur hebben gezegd dit onderdeel van het akkoord niet te zullen uitvoeren.

Ritzen wil niet vooruitlopen op de gevolgen voor universiteiten en hogescholen die de door vertegenwoordigende besturen gesloten akkoorden afwijzen. De minister zei dat zoiets zich nog niet had voorgedaan, en dat hij daarover 'nog niet wilde nadenken'. De universiteitsraden van de Utrechtse Universiteit en van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben het akkoord met de universiteiten expliciet afgewezen. Ritzen bleek daarvan niet op de hoogte, hij meende dat de raden nog enkel 'orienterend' over het akkoord hadden gesproken.

Volgende week wordt het overleg met de minister voortgezet. De Kamer zal zich dan definitief over de akkoorden uitspreken.