Rekenkamer heeft twijfels over nut hulp aan Antillen

DEN HAAG, 2 nov. De Algemene Rekenkamer heeft twijfels over het nuttig gebruik van een aantal projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba die Nederland financiert in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

De exploitatie van de projecten is vaak onzeker. Er zijn onvoldoende garanties voor het functioneren en onderhouden van de projecten. Dit zegt de Rekenkamer in een rapport over acht onderzochte projecten op de Antillen en Aruba.

Nederland besteedde vorig jaar een groot deel van de totale begroting van 240 miljoen gulden voor de eilanden aan 'meerjarenplanprojecten', te weten bijna 155 miljoen gulden. Minister Hirsch Ballin (koninkrijkszaken) deelt de belangrijkste conclusie van het onderzoek van de Rekenkamer: meer aandacht moet worden gegeven aan goede exploitatiebegrotingen. Ook wil de minister prioriteit geven aan versterking van het overheidsapparaat in de West. Door het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel worden de projecten nu vaak niet goed voorbereid en begeleid.

Slechts twee van de acht onderzochte projecten werden op tijd opgeleverd en voor de meeste projecten waren de kostenramingen te laag zodat er later geld bij moest. Bij vier projecten deden zich problemen voor met het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel. Nog steeds is er onvoldoende mankracht om de drie door Nederland geleverde patrouilleboten goed te bedienen. Deze boten zijn mede bedoeld voor het opsporen van drugssmokkelaars. Ook ontbreekt het geld voor de aanschaf van munitie voor de mitrailleurs op de boten en voor het onderhoud.

De door Nederland betaalde roll-on roll-of pier op Sint Maarten bleek niet berekend op de inmiddels groter geworden containerschepen en het toegenomen aanbod van schepen. Bij de opzet van het International Trade Centre op Curacao is te weinig aandacht geschonken aan hotelruimte, waardoor het succes van het centrum afhangt van nieuwe bouwplannen.