In Engeland 300 arbeidsplaatsen minder; DAF Eindhoven schrapt700 banen na fors verlies

EINDHOVEN, 2 nov. Bij de vrachtwagenfabriek DAF in Eindhoven moeten voor eind 1991 zevenhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij de vestiging van DAF Leyland in Groot-Brittannie worden driehonderd arbeidsplaatsen geschrapt.

De vermindering van arbeidsplaatsen zal zonder gedwongen ontslagen worden gerealiseerd, aldus de woordvoerder van DAF.

De bedrijfsleiding van DAF NV heeft gisteren met de vakorganisaties over de personeelsreductie gesproken. De inkrimping is een gevolg van de negatieve ontwikkeling op de bedrijfswagenmarkt in West-Europa. Vorige week maakte DAF bekend dat in verband hiermee over 1990 rekening moet worden gehouden met een belangrijk verlies. Over het eerste half jaar bedroeg het verlies 32,1 miljoen gulden. De omzet daalde van 2,4 tot 2,1 miljard gulden.

De bedrijfsleiding ging er in augustus nog vanuit dat het negatieve resultaat in de tweede helft van dit jaar zou worden goedgemaakt. Sedertdien heeft zich echter een duidelijke verslechtering in de bedrijfswagenmarkt gemanifesteerd, mede als gevolg van de Golfcrisis. Vooral de Britse markt gaf een aanzienlijke verslechtering te zien. Voor bedrijfswagens boven de 3,5 ton daalde de Britse vraag in de eerste negen maanden van 1990 met meer dan dertig procent. In september was de marktomvang op jaarbasis al bijna veertig procent lager.

Volgens woordvoerder H. Momber is in Eindhoven in de directe produktiesfeer door natuurlijk verloop al een personeelsinkrimping van tweehonderd personen gerealiseerd. In de indirecte sfeer moeten vijfhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan er honderd al zijn gerealiseerd. Tweehonderd arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen door natuurlijk verloop, interne herplaatsing, het niet verlengen van tijdelijke arbeidskrachten en het verminderen van het aantal uitzendkrachten. DAF wil de overige tweehonderd werknemers helpen bij het vinden van een gelijkwaardige baan bij andere bedrijven. Volgens de DAF-woordvoerder zal hierbij een extern bureau in de arm worden genomen. Met de vakbeweging zal nader worden gesproken over de uitwerking.

Bij DAF Leyland is al een produktiebeperking doorgevoerd door het uitschakelen van de nachtploeg. Het gaat hier om driehonderd werknemers. Over een vrijwillige afvloeiing wordt nog gesproken. Bij DAF in Eindhoven werken ruim 6200 personen en bij DAF Leyland ruim 7000.