'Gemeente in grote stad uit schoolbestuur'

DEN HAAG, 2 nov. Openbare scholen in de grote steden moeten niet meer worden bestuurd door de gemeente. Een stedelijk platform met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en maatschappelijke sectoren dient deze taak over te nemen. Daarmee kunnen specifieke problemen van de grote stad zoals de concentratie van groepen met onderwijsachterstanden beter worden aangepakt.

Dit staat in een studie over het onderwijs in de vier grote steden, voor de Wetenschapelijke Raad voor het Regeringsbeleid. W. H. Leeuwenburgh en P. van den Eeden onderzochten in hoeverre Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht specifieke onderwijsproblemen kennen. Volgens hen zijn de verschillen tussen sociale groepen in deze steden groter dan elders. Ondanks herhaaldelijke inspanningen voor bijvoorbeeld allochtonen slagen de grote steden er niet in hun achterstand te verminderen.

Dat kan alleen door het bestuur dichter bij deze groepen te brengen en de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten. Een platform uit diverse maatschappelijke groepen heeft ook geen last van de 'dubbele pet' die het stadsbestuur nu draagt als verantwoordelijke voor het hele stedelijk beleid en als bevoegd gezag van de openbare school.