Foto

In de Heilig Hart-kerk van Terni, even ten noorden van Rome, is een mozaiek onthuld van het echtpaar Gorbatsjov. Michael en zijn vrouw Raisa worden geflankeerd door paus Johannes Paulus. In het zwerk boven de drie bevinden zich Jezus Christus, de evangelisten en de twaalf apostelen. 'Gorbatsjov heeft de muren van de ideologie geslecht', aldus de maker van het 22 ton wegende kunstwerk, de monnik Ugolina da Belluno, ingezetene van het klooster te Terni. 'Daarom heb ik hem afgebeeld.' (foto Reuter)