Economie van Duitsland nog beter dan in Bonn werdvoorspeld

BONN, 2 nov. Terwijl het einde van de neerwaartse economische spiraal in de vroegere DDR nog niet in zicht is, lijkt de Westduitse industriele produktie op weg om de gunstige prognoses van vier procent groei over 1990 zelfs nog te overtreffen.

De Westduitse reele produktiecijfers over augustus en september liggen 5,4 procent boven het niveau van 1989, de investeringen vijf procent, zo meldde het regeringsbureau voor de statistiek vanmorgen.

Paradoxaal genoeg is het juist de bevolking van de vroegere DDR die een belangrijke bijdrage levert aan dit Westduitse groeicijfer. Het meest spectaculair blijkt dat uit het stijgingspercentage van ruim 21 procent in de sector voedings- en genotmiddelen, die sinds de Duitse monetaire unie op 1 juli van dit jaar krachtig profiteert van de nieuwe koopkracht van de Oostduitse bevolking.

Op de produktie van duurzame consumptie-artikelen (bijvoorbeeld audiovisuele apparatuur) had het nieuwe Oostduitse kopersgedrag eveneens positieve invloed, hier beliep de Westduitse groei bijna acht procent.

Een versnelde Westduitse economische groei is ook af te leiden uit een vergelijking met de al boven de ramingen liggende produktiecijfers over de twee voorafgaande maanden, juni/juli 1990 dus. Die groei beliep gemiddeld 1,5 procent. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden was de bouwproduktie in september bijvoorbeeld 5 procent groter, in dezelfde maand was het plus in de energiesector twee procent.

In een toelichting op deze cijfers spreekt het ministerie van economische zaken in Bonn de verwachting uit dat de Duitse industriele produktie ook de komende maanden 'op expansiekoers' zal blijven. In die vandaag, een maand voor de Bondsdagverkiezingen, uitgeven toelichting wordt zelfs van de mogelijkheid van een verdere versnelling van de economische groei gesproken.

Deze voorlopige prognoses komen enkele weken nadat in een adviesrapport van de vijf leidende Duitse economische instituten aan de regering in Bonn werd gewaarschuwd voor een mogelijk afvlakkende economische groei in 1991.