Dure olie speelt Japan parten

TOKIO, 2 nov. Duurdere olie als gevolg van de Golf-crisis en een verhoging van de goudinvoer hebben het overschot op de Japanse betalingsbalans in september met 24 procent doen dalen vergeleken met de maand september in 1989.

Het overschot op de lopende rekening (handel, diensten, kapitaalopbrengsten) kwam uit op 4,56 miljard dollar tegenover nog 6,03 miljard dollar in september 1989.

Overigens was het overschot in augustus van l990 maar 942 miljoen dollar; ten opzichte van deze maand is het overschot in september 1990 dan ook fors gestegen met 484 procent.

Het handelsoverschot daalde in september met 1,8 procent (tot 7,73 miljard dollar) ten opzichte van de overeenkomstige maand een jaar geleden. De export nam toe met 6 procent, de invoer met 9,9 procent. (Reuter, UPI, AFP)