Bulgaarse premier dreigt met aftreden

SOFIA, 2 nov. Premier Andrej Loekanov van Bulgarije heeft gedreigd af te treden als de oppositie zijn voorstellen voor economische en politieke hervormingen niet steunt.

In een toespraak in het parlement drong Loekanov gisteren nogmaals aan op een coalitieregering van de nu alleen regerende socialistische (ex-communistische) partij en de overkoepelende oppositiebweging Unie van Democratische Krachten. Al sinds eind vorig jaar vraagt Loekanov om zo'n samenwerking, tot dusverre echter vergeefs. Volgens de premier is 'een regering van nationale eenheid' echter een voorwaarde voor het slagen van het hervormingsprogramma.

Tijdens zijn toespraak werd Loekanov uitgejouwd toen hij scherpe prijsverhogingen aankondigde. Voor het eind van het jaar, aldus de premier, zal een reeks artikelen dertig tot veertig procent duurder moeten worden; voor sommige produkten zal de prijsstijging in vergelijking met een jaar geleden neerkomen op tweehonderd procent.

'De kwestie van de prijsstijgingen kan niet langer worden uitgesteld. Als we dat doen bewegen we ons in de richting van een totale crash en de volledige ineenstorting van de markt.' Hij gaf de oppositie een maand de tijd om te besluiten of ze zijn hervormingsprogramma steunt. Als ze dat niet doet treedt hij af.

De leider van de oppositie, Petar Beron, maakte gisteren al duidelijk noch te voelen voor toetreding tot een coalitie noch in te stemmen met Loekanovs programma. Een coalitie wil de Unie alleen aangaan als zij die zelf kan leiden, zo stelde Beron, omdat 'de socialisten hebben aangetoond niet te kunnen regeren'. De oppositie zal ook Loekanovs hervormingen niet steunen, omdat 'daar niemand achter staat, zelfs de socialisten zelf niet'. (AP, Reuter)