Bibliotheek voorlopig op zondag open

LEIDEN, 2 nov. De openbare bibliotheek in Leiden blijft voorlopig op zondag geopend. De directeur vraagt alsnog ontheffing aan voor de CAO, dit om te bewerkstelligen dat tijdens het half jaar durende experiment op zondag mag worden gewerkt. Een commissie van werkgevers en werknemers neemt 26 november een beslissing over de ontheffing. Dit compromis hebben de vakbonden CFO en AbvaKabo en de Leidse Bibliotheek gisteren bereikt.

Directeur E. van Sprundel verklaarde vanochtend zich aan de uitspraak van de commissie te zullen houden, ook als die negatief voor de bibliotheek mocht uitvallen. De president van de Haagse rechtbank heeft vorige week een kort geding over de zondagsopenstelling aangehouden, nadat hij er bij partijen op had aangedrongen nader overleg te voeren. Het geding handelde met name over de interpretatie van de CAO. Volgens de bibliotheek was het niet nodig voor het experiment ontheffing aan te vragen, de bonden vonden van wel.

Van Sprundel voelt veel voor een structurele openstelling van zijn bibliotheek op zondag. Ook andere bibliotheken, met name in grote steden als Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Arnhem, hebben aangegeven daar in de toekomst zeker voor te voelen. Maar voor deze bibliotheken vormen de kosten van openstelling op zondag een probleem. De meeste bibliotheken werken nog aan het openen van hun deuren op zaterdag. Het Nederlandse Bibliotheek- en Lectuurcentrum heeft onlangs een onderzoek naar zondagsopenstelling van de Bibliotheekcentrale in Noord-Holland landelijk verspreid. De conclusie luidde dat het vooral voor grote bibliotheken noodzakelijk is openstelling op zondag te overwegen.

Pag.3: Vervolg

De beslissing over ontheffing van de CAO om de bibliotheken op zondag open te stellen hangt onder meer af van een landelijkeledenraadpleging die de vakbonden CFO en AbvaKabo de komende weken zullen houden. De bonden willen antwoord op de vraag wat hun leden vinden van openstelling op zondag en onder welke voorwaarden ze eventueel akkoord zouden gaan. Tegelijkertijd probeert een Leids onderzoeksbureau uit te vinden wat voor soort publiek zondags op het experiment afkomt. 'Als we veel nieuwe bezoekers trekken, wordt de maatschappelijke noodzaak van ons experiment des te duidelijker', aldus Van Sprundel. Afgelopen zondag bezochten duizend belangstellenden de bibliotheek. De week ervoor, de eerste keer dat de bibliotheek op zondag open was, verschenen ongeveer 700 mensen.

Op 1 april van het volgend jaar loopt de huidige CAO Openbare Bibliotheken af. Van Sprundel verwacht dat de uitkomsten van het ontheffingsoverleg, waarbij dezelfde partijen elkaar spreken, gevolgen zullen hebben voor het nieuwe CAO-overleg. De bonden hebben aangekondigd de wensen van hun leden te volgen zoals die uit de ledenraadpleging zullen blijken. Als veel werknemers bereid zijn om op zondag te werken, willen de vakbonden een wijziging van de CAO niet per definitie tegenhouden.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn niet bang voor hernieuwde druk op de openingstijden van met name winkels. Op het ogenblik ligt een wetsontwerp in de Tweede Kamer waarin verruiming van de sluitingstijden wordt geregeld tot half zeven 's avonds en een uur extra op zaterdag. Opening op zondag is in de onderhandelingen niet aan de orde geweest. Volgens een woordvoerder van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond hebben de meeste winkeliers genoeg aan de vier zon- en feestdagen per jaar die ze open mogen zijn. Pas als ook instanties als gemeentehuizen op zondag opengaan, is er volgens de woordvoerder aanleiding om weer te denken aan een wijziging van de sluitingstijden.