Beperking aftrek van lijfrente pas volgend jaar

DEN HAAG, 2 nov. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel tot beperking van de lijfrente-aftrek tot 10.000 gulden dit jaar niet meer afhandelen. De Vaste Kamercommissie voor financien heeft dit gisteren besloten. Het ministerie van financien gaat er nu vanuit dat de wetswijziging pas in de loop van 1991 zal worden ingevoerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wijziging per 1 januari zou ingaan.

Volgens een woordvoerster van Financien betekent dit dat de huidige aftrek van 17000 gulden tot de invoeringsdatum gehandhaafd blijft, tenzij de Kamer tot terugwerkende kracht zou besluiten. Maar dit laatste is niet waarschijnlijk.

De Kamercommissie besloot gisteren een inspraakronde tot 1 december voor maatschappelijke groepen in te lassen. Twee weken later volgt dan een nader verslag van de Kamer. De Kamer wil met het indienen van zo'n (bij een nota van wijziging ongebruikelijk) schriftelijk stuk de zorgvuldigheid vergroten. Door de gewijzigde procedure zal de Eerste Kamer het voorstel pas komend voorjaar kunnen behandelen.