W. Vermeend

W. Vermeend, Tweede-Kamerlid voor de PvdA, wordt hoogleraar in deeltijd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vermeend krijgt een aanstelling voor een dag in de week. Het gaat om een benoeming op de faculteiten rechten en economie. Hij gaat vooral colleges belastingrecht geven. Vermeend, sinds 1984 Kamerlid, blijft lid van de PvdA-fractie. Hij heeft de portefeuilles financien, belastingzaken en studiefinanciering. Op dit moment is hij voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor de Rijksuitgaven.