Voorstel fondsen voor herstel pensioenbreuk

DEN HAAG, 1 nov. Alle werknemers moeten het recht krijgen bij verandering van baan hun opgebouwde pensioenrechten mee te nemen. Dit recht moet in de wet worden vastgelegd. Dit voorstel heeft voorzitter Ph. Lambert van de Stichting voor ondernemingspensioenfondsen vanmorgen gelanceerd op het jaarlijkse congres van zijn organisatie in Den Haag.

Het voorstel van de stichting, waarin de ondernemingspensioenfondsen samenwerken, komt enkele weken voor een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Hierin zal worden aangegeven of voor het helen van pensioenbreuk nadere wettelijke maatregelen nodig zijn.

Sinds 1985 is op vrijwillige basis de waarde-overdracht van pensioenrechten al vergemakkelijkt. Voor zo'n 80 procent van de 3,1 miljoen deelnemers in pensioenregelingen bestaat nu een circuit van waardeoverdrachten. Door het meenemen van pensioenrechten naar de nieuwe werkgever wordt voorkomen dat opgebouwde pensioenrechten, die zijn vastgelegd in premievrije polissen, door inflatie worden aangetast. De rechten kunnen dan met de loonontwikkeling meegroeien.

Lambert vindt een wettelijk verplichte waarde-overdracht voor 'oude' gevallen of 'slapers', dat wil zeggen werknemers die al van baan zijn veranderd, te ver gaan vanwege de hoge kosten voor de pensioenfondsen. De opgebouwde rechten van slapers bedragen ongeveer 35 miljard gulden. Hiervan is naar schatting 10 miljard niet geindexeerd. Een procent aanpassing zou dus per jaar een kostenpost van 100 miljoen gulden opleveren. Vooral pensioenfondsen met veel slapers, in inkrimpende bedrijfstakken, zouden volgens Lambert in de problemen kunnen komen.

Secretaris Vloermans van de Stichting voor ondernemingspensioenfondsen had in dit verband kritiek op het onlangs door de Tweede Kamer aanvaarde initiatief-wetsontwerp Nypels/Groenman (D66). Dit regelt dat 'slapers' dezelfde toeslagen dienen te krijgen als gepensioneerden. Deze toeslagen komen veelal overeen met de prijsontwikkeling. Vloermans sprak de vrees uit dat een aantal pensioenfondsen de toeslagen zal verlagen, wat voor gepensioneerden een achteruitgang betekent.