Uitwisseling van studenten met Vlaamse universiteiten

DELFT, 1 nov. Het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs gaan de studielast op dezelfde manier beoordelen. Studenten kunnen daardoor studiepunten die ze aan hun eigen universiteit hebben behaald, 'meenemen' naar een andere universiteit in Nederland of Vlaanderen. Hierdoor wordt de uitwisseling van Nederlandse en Vlaamse studenten vergemakkelijkt.

Dat zijn minister Ritzen (onderwijs) en zijn Vlaamse collega Coens gisteren overeengekomen. Het gemeenschappelijk actieplan dat zij gisteren in Delft hebben ondertekend moet de uitwisseling van studenten maar ook docenten en onderzoekers tussen Nederland en Vlaanderen vergroten. Tot de opstelling van het actieplan werd besloten op een Vlaams-Nederlandse studiebijeenkomst in mei van dit jaar.

Voor de studenten komt er een gemeenschappelijke studiegids. Onderzocht zal worden welke regels in de studiefinanciering uitwisseling in de weg staan. In Nederland wordt bijvoorbeeld de studiebeurs niet uitbetaald bij verblijf in het buitenland. Ook de vraag of de OV-jaarkaart in Belgie geldig wordt, is onderwerp van onderzoek.

De student krijgt geen toeslag voor de extra kosten van verblijf in het buitenland. Zo'n extra beurs wordt echter wel verleend als het gaat om een studieprogramma dat door Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen gezamenlijk is georganiseerd.

Volgens de twee bewindslieden hoeven de toegangseisen en hoogte van collegegelden van de beide stelsels van hoger onderwijs voorlopig niet volledig identiek te zijn om de samenwerking te intensiveren. Nu zijn de collegegelden in Nederland ongeveer drie keer zo hoog als in Vlaanderen. De toegangseisen lopen ook nogal uiteen. De universiteit mag de nu geldende eisen aan beide groepen studenten stellen. Tijdens het overleg gisteren bleek dat het bindend studieadvies dat universiteiten hier volgens een voprstel van minister Ritzen aan de studenten moeten gaan geven, in Belgie politiek waarschijnlijk niet haalbaar is.