Twee linkse fracties uit Burger Forum gezet

PRAAG, 1 nov. Burger Forum, de grootste politieke groepering in Tsjechoslowakije, heeft gisteren twee linkse minderheidsfracties uitgestoten, een maatregel die volgens woordvoerders van de betrokken organisaties de ruk naar rechts illustreert die zich sinds enkele weken binnen Burger Forum voltrekt.

Vladimir Zelezny, de woordvoerder van Burger Forum, maakte gisteren bekend dat de bestuursraad van de beweging heeft besloten de organisaties Links Alternatief en Obroda uit te stoten, omdat zij 'de politieke lijn' van Burger Forum niet langer weerspiegelen. Links Alternatief bestaat uit marxisten die zich niet-communistisch noemen; Obroda werd al ten tijde van het socialistische regime gesticht door voormalige leden van de communistische partij, die in de jaren zeventig het slachtoffer werden van de 'normalisatie'.

Vorige maand verenigde zich een groep parlementariers van Burger Forum in een eigen 'parlementaire club' en werd minister van financien Vaclav Klauis gekozen tot voorzitter van de beweging. Beide stappen werden algemeen gezien als aanwijzingen dat Burger Forum naar rechts opschuift. Burger Forum was kort voor en kort na de vreedzame revolutie van eind vorig jaar een verzamelplaats van leden en organisaties die er onderling sterk uiteenlopende denkbeelden op na hielden, maar elkaar voorlopig vonden in hun afkeer van het socialistische bewind.

Een groep van enkele tientallen linksgerichte parlementariers van Burger Forum heeft gisteren als reactie op die ontwikkeling ook een eigen parlementaire club gesticht. De doelstelling is te verhinderen dat de beweging 'haar principes verlaat'. 'We wijzen resoluut elke kunstmatige ideologische verdeling van Burger Forum in links en rechts af, omdat beide lijnen in hun extreme uitleg leiden tot een totalitaire samenleving', zo werd gesteld. (Reuter)