Tilburgsche

De curatoren van de Tilburgsche Hypotheekbank THB blijven van mening dat hun vordering voor wat betreft het functioneren van de raad van commissarissen van THB betrekking moet hebben op de periode van 1 januari 1979 tot 1 mei 1981. De Bredase rechtbank oordeelde op 1 mei jl. dat deze periode slechts mag gelden van 11 november 1980 tot 1 mei 1981. Curatoren zijn inmiddels tegen dit vonnis in beroep gegaan, zo blijkt uit hun 22e periodieke verslag.

De liquide middelen die curatoren op 1 oktober jl. ter beschikking stonden beliepen bijna fl.27 miljoen. V o or 1 oktober jl. is aan De Nederlandsche Bank fl.8,8 miljoen betaald als aflossing op het saldo van fl.34,2 miljoen van het aan de DNB verschuldigde bedrag als gevolg van een verstrekt boedelkrediet. Aan de DNB is nu nog fl.25,4 miljoen verschuldigd.