Studenten gaan door met acties in Nijmegen

NIJMEGEN, 1 nov. Opnieuw hebben in Nijmegen studenten het collegezalencomplex van de universiteit bezet. Gistermorgen waren zij door de politie verwijderd, nadat het college van bestuur had laten weten niet met de bezetters te willen praten. De studenten hadden gevraagd om een 'openbaar gesprek'. Zij eisen ook nu weer dat het college van bestuur de bezuinigingen op de studiefinanciering afwijst, het met minister Ritzen gesloten akkoord over de beperking van de studieduur opzegt, zich sterk maakt voor handhaving van de universiteitsraad en bussen betaalt om studenten te vervoeren naar een landelijke demonstratie volgende week in Den Haag. Het college van bestuur noemt de eisen 'niet ongerechtvaardigd', maar is van mening dat zij aan de minister moeten worden gesteld. Vanmorgen was nog niet besloten nogmaals tot ontruiming over te gaan.