Steeds meer kinderen vluchten naar Nederland

DEN HAAG, 1 nov. Steeds meer kinderen vluchten zonder hun ouders naar Nederland. Staatssecretaris Kosto (justitie) noemde gistermiddag in de Kamer de verdubbeling van 200 in 1989 naar 400 minderjarigen in 1990 'een explosieve groei'. Voor deze kinderen is een apart asielzoekerscentrum in Nunspeet, dat echter met tachtig plaatsen veel te klein is.

Kosto zei niet te weten waarom er opeens zoveel minderjarige asielzoekers arriveren. Ze komen vooral uit Somalie, Ethiopie en Iran. De staatssecretaris zei wel dat het Justitie moeite kost bij sommigen te achterhalen of ze wel minderjarig zijn, zoals ze zelf aangeven.

Justitie onderzoekt ook of er sprake is van georganiseerde reizen. De ervaring leert dat dit het geval kan zijn bij een plotselinge toeloop uit een bepaalde regio, terwijl de veiligheidssituatie er recent niet is verslechterd. Het komt voor dat bepaalde reisbureaus in die landen informeren over de asielopvang in Westeuropese landen en zorgen voor tickets en valse papieren.

Directeur Muller van de stichting Opbouw in Utrecht, de voogdij-instelling die de supervisie heeft over minderjarige asielzoekers, vindt de uitspraken van de staatssecretaris 'verbazingwekkend'. ' Hij doet het voorkomen alsof er een explosieve groei is, die niet was voorzien. Wij hebben Justitie en WVC al in de zomer van '89, op de hoogte gesteld van het probleem. Er is sprake van een gestage groei van het aantal jeugdigen met 240 per jaar. Elke maand komen er zo'n dertig minderjarigen bij', aldus Muller.

Pag.3: Opvangcentrum overbezet