Recycling van materiaal uit tl-buizen en koelkasten

DEN HAAG, 1 nov. Een nieuw recycling-systeem voor koel- en diepvrieskasten kan de ozonbedreigende cfk's bijna volledig uit koelelementen en isolatieschuim verwijderen. 95% van het overige koelkastmateriaal, zoals metaal en kunststof, is als grondstof opnieuw te gebruiken. Het Eindhovense bedrijf Coolrec dat hiermee in 1991 begint zou jaarlijks 70.000 koel- en diepvrieskasten kunnen verwerken. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 600 duizend koel- en vrieskasten afgedankt.

Het project is ontwikkeld door Synrec, een stichting die beoogt de verwerking van duurzame consumptiegoederen op commerciele basis mogelijk te maken. Synrec is een initiatief van Philips, de Noordbrabantse Energiemaatschappij PNEM en het milieubedrijf Van Gansewinkel. Als voorzitter is oud-minister Nijpels aangetrokken. Gisteren presenteerde deze Synrec aan de pers.

Synrec biedt deskundigheid op het gebied van logistiek, milieu en wetgeving. Men onderzoekt voor welke produkten recycling commercieel haalbaar is en maakt een opzet voor recycling-bedrijven. Uiteindelijk zullen bruikbare stoffen uit dertien verschillende soorten afval kunnen worden teruggewonnen. Het ministerie van VROM ondersteunt het werk van Synrec.

Synrec ontwikkelde ook een systeem voor de verwerking van gebruikte gasontladingslampen, zoals TL-buizen en spaarlampen. Daarvan worden er jaarlijks vijftien miljoen afgedankt. Het bedrijf LumenEx in Den Bosch dat hiermee volgend jaar begint wint ongeveer negentig procent van glas en metaal uit de lampen terug. De rest, zoals het fluorescentie-poeder, kan verantwoord worden verwerkt, aldus Nijpels.

De Synrec-recycling is afhankelijk van een adequaat inzamelsysteem voor duurzame consumptiegoederen. De stichting ziet dit als taak van de overheid. De kosten van de 'totale' verwerking van dertien afvalsoorten zoals Synrec voor ogen staat zouden per huishouden veertig gulden per jaar bedragen. Dat zou via de gemeentelijke reinigingslasten betaald kunen worden. Het door milieu-minister Alders voorgestelde statiegeld-systeem voor koelkasten is niet direkt noodzakelijk, aldus Nijpels.

Synrec onderzoekt nog de verwerking van was- en afwasmachines en kunststoffen. Daarnaast stofzuigers, computers en audio-apparatuur. Prioriteit heeft de verwerking van nikkel-cadmium batterijen, video- en tv-apparatuur, printplaten en kabels en snoeren.