Pompbedienden bang voor overval

UTRECHT, 1 nov. Driekwart van de pompbedienden is bang het slachtoffer te worden van een overval. Bij een kwart leidt de angst voor beroving en geweld van het benzinestation tot stress, zo blijkt uit een enquete van de Industriebond FNV onder pompbedienden. Vrijwel alle ondervraagde pompbedienden pleiten voor betere beveiliging van de pompstations. Dit heeft bestuurder M. Hagen van de Industriebond FNV gisteren meegedeeld. Hagen bespreekt de uitkomsten van de enquete vandaag in het overleg met de werkgeversorganisatie Bovag over de veiligheid op benzinestations.

Het aantal overvallen op benzinestations is dit jaar verdrievoudigd ten opzichte van 1989. Op dit moment worden gemiddeld negentien overvallen per maand gepleegd. De meeste overvallen hebben 's avonds en 's nachts plaats.

De ministeries van economische zaken, sociale zaken en verkeer en waterstaat konden het tot nu toe niet eens konden worden over een wettelijke regeling die sluiting van de benzinestations tussen 21.00 en 06.00 verplicht stelt. Minister de Vries (sociale zaken) heeft nu als compromis voorgesteld een aantal veiligheidsmaatregelen onder te brengen in de Winkelsluitingswet, zodat de pompstations verplicht zijn deze maatregelen te treffen. Het gaat daarbij onder meer om de plaatsing van afstortkluizen die het geld direct afvoeren, en elektronische deurvergrendeling. De Industriebond FNV verwacht overeenstemming te bereiken met de Bovag over deze extra maatregelen om 's nachts de veiligheid van pompbedienden te vergroten.

Naar aanleiding van enkele overvallen met dodelijke afloop spraken de Bovag en de drie betrokken vakbonden in 1987 af dat er technische maatregelen zouden worden getroffen en dat er een cursus zou komen voor pompbedienden om beter voorbereid te zijn op overvallen. Een deel van de benzinestations deze maatregelen reeds op vrijwillige basis genomen.