Nieuwe lezing over stedebouw

ROTTERDAM, 1 nov. Op 8 november, sinds 1950 'Wereldstedebouwdag', zal de Britse cultuurfilosoof en schrijver Colin Ward de eerste Cornelis van Eeesteren-lezing over stedebouw houden. De lezing is ingesteld door de TU Delft en de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen, in samenwerking met NRC Handelsblad.

Volgens de organisatoren heeft de stedebouw in de afgelopen jaren 'een kwijnend bestaan geleid', onder meer 'door gebrek aan elan bij haar beoefenaren'. De lezing moet de stedebouw weer tot de verbeelding laten spreken. De lezing is genoemd naar de Nederlandse architect Cornelis van Eesteren (1897-1988), die beschouwd kan worden als grondlegger van de moderne stedebouw in Nederland. Zijn naam is onder meer verbonden aan het Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934. Hij doceerde Stedebouw aan de TU in Delft van 1947 tot 1967.

Colin Ward was als onderwijsmedewerker lange tijd verbonden aan de Britse stedebouwkundige organisatie de Town and Country Planning Association. Hij publiceerde onder meer The child in the city, Arcadia for all en Welcome thinner city.