Moskou: Irak nu meer geneigd tot compromis

MOSKOU, 1 nov. Iraks president Saddam Hussein is nu meer geneigd tot een politiek compromis dan een maand geleden. Dat heeft Sovjet-president Gorbatsjovs afgezant Jevgeni Primakov gisteren gezegd na zijn terugkeer uit het Midden-Oosten. Primakov gelooft niet dat zijn 'pendeldiplomatie' van de afgelopen maand door het Midden-Oosten mislukt is.

Primakov legde er de nadruk op dat de Sovjet-Unie niets wil afdoen aan de uitgangspunten van de Veiligheidsraad. 'Wij willen dat de Iraakse troepen Koeweit uitgaan. Dat kan geen onderdeel zijn van het compromis', aldus Primakov. Maar de 'politieke oplossing' waar de Sovjet-Unie naar streeft moet wel rekening houden met de 'Arabische factor', zei hij.

Eerder had de presidentiele raadsadviseur voor het Midden-Oosten tijdens een tussenstop in Kairo gezegd dat de Sovjet-Unie niet zal meedoen aan een eventuele gewapende aanpak van Irak, mocht een vreedzame oplossing uiteindelijk toch onmogelijk blijken.

De leiding van de communistische partij, die in het binnenland weliswaar nauwelijks nog over prestige beschikt maar in het buitenlandse beleid nog altijd een dominante rol speelt, formuleerde dit uitgangspunt gisteren nog wat scherper. Volgens secretaris Valentin Falin van het Centraal Comite van de partij leidt een militaire oplossing op langere termijn tot niets. Volgens hem zou dat de 'slechtste manier zijn om het probleem te regelen'.

De Sovjet-Unie heeft haar pogingen om een bemiddelende rol te spelen met het einde van de reis van Primakov overigens niet gestaakt. Volgende week donderdag of vrijdag zal minister Sjevardnadze van buitenlandse zaken in Geneve zijn Amerikaanse ambtgenoot Baker ontmoeten. Volgens het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken, dat de plaats en datum van deze ontmoeting gisteren onthulde, zal daar niet alleen de Golfcrisis aan de orde komen maar ook het conventionele en strategisch-nucleaire ontwapeningsoverleg. Het departement van Sjevardnadze ontkende tegelijkertijd dat de twee ministers binnenkort een gezamelijke reis door het Midden-Oosten zullen gaan maken.