Missie Brandt naar Irak duidt op koerswijziging

BONN, 1 nov. De Duitse regering heeft haar categorisch-afwijzende houding jegens onderhandelingen met Irak over vrijlating van gegijzelden enigszins (moeten) herzien. Die conclusie kan worden getrokken nu oud-kanselier Willy Brandt (SPD) volgende week met instemming van de VN en de regering in Bonn naar Bagdad gaat om over de vrijlating van gegijzelden te praten.

Niet bekend

Met haar geclausuleerde instemming met de missie-Brandt lijkt de Duitse regering enigszins af te wijken van de opstelling van de Amerikaanse regering tegenover Irak. Want terwijl president Bush gisteren zijn positie jegens de Iraakse president Saddam Hussein juist weer wat leek te verharden, namelijk met zijn opmerking dat hij 'genoeg heeft' van diens behandeling van Amerikanen in de ambassade in Koeweit, zei Brandt in New York na zijn gesprek met Perez de Cuellar dat hij volgende week in Bagdad ook 'wat meer aan de weet wil komen over alternatieven voor een militaire confrontatie'.

De oud-kanselier was twee weken geleden door de Iraakse ambassadeur in de Duitse hoofdstad benaderd met de vraag of hij voelde voor een bemiddelingsreis naar het recente voorbeeld van de Britse oud-premier Edward Heath, die een groep Britse gegijzelden vrijkreeg. Brandt maakte zijn instemming toen direct van twee voorwaarden afhankelijk: de Duitse regering zou ermee moeten instemmen en hij wilde de vrijheid om niet alleen over vrijlating van de omstreeks vierhonderd Duitse gegijzelden te praten.

Tot begin deze week bleef de regering in Bonn tamelijk vierkant tegen een bemiddelingspoging van Brandt. Zij wilde, zoals kanselier Kohl het in ronde woorden voor de Duitse televisie zei, blijven bij de eis van onvoorwaardelijke vrijlating van de gegijzelden en niet afwijken van de eenstemmig afwijzende internationale houding jegens onderhandelingen met Bagdad over hun lot. Ook in de Bondsrepubliek is de stemming echter aan het veranderen. Dat blijkt bijvoorbeeld daaruit, dat SPD-kanselierskandidaat Lafontaine, die het anderhalve week geleden nog geheel met Kohl eens was, de regering in Bonn gisteren een 'merkwaardige terughoudendheid' en 'passiviteit' inzake het lot van de gegijzelden verweet.

    • J. M. Bik