Minister sluit lastenverzwaring niet uit; Kok voorziet 'zwaarweer' voor economie

DEN HAAG, 1 nov. Minister Kok (financien) voorziet 'zwaar weer' voor de Nederlandse economie als de olieprijs op het huidige niveau blijft van ongeveer 35 dollar per vat. Hij sluit een verhoging van de collectieve lastendruk niet uit.

Tijdens een symposium van de Nationale Investeringsbank, gisteren in Scheveningen, waarschuwde Kok aldus: 'Het weerstandsvermogen van de gehele samenleving zal zwaar op de proef worden gesteld. De lastendruk moet worden gewogen in het licht van de budgettaire situatie van de overheid.' De minister gaf geen exacte cijfers over de omvang van de extra bezuinigingen. 'Het heeft vandaag weinig zin om een optelsom te maken van de 'vaste' en de 'bewegende' delen van de meerjarige budgettaire problematiek', zei Kok. Maar volgens hem moet een ding duidelijk zijn: 'De operatie waarvoor we staan is zeer ingrijpend.'

De fracties van D66 en VVD willen dat minister Kok voor de begrotingsbehandeling van financien volgende week in de Tweede Kamer zijn uitlatingen schriftelijk toelicht. Volgens D66-fractievoorzitter Van Mierlo is de toonzetting van Koks uitspraken beduidend veranderd in vergelijking met de algemene politieke beschouwingen van begin oktober.

De VVD-fractie wil dat minister Kok de exacte omvang van de extra bezuinigingen aangeeft en verwacht van hem een concrete invulling van de maatregelen. De president van De Nederlandsche Bank vindt bijvoorbeeld dat het kabinet in de periode 1992-1994 drie keer zoveel moet bezuinigen op de rijksbegroting als in de Miljoenennota is aangegeven, aldus de VVD-fractie.

PvdA-woordvoerder Melkert vindt het 'bestuurlijk zeer verantwoord' dat minister Kok in zijn toespraak een accentverschuiving heeft aangebracht. 'Nu wordt niet meer gespeculeerd op een meevallend scenario, maar houdt men serieus rekening met het zogenoemde zwaar-weer-scenario van het Centraal Planbureau', aldus Melkert. In dit scenario gaat het CPB uit van een olieprijs van 30 dollar per vat. Dit leidt onder meer tot een afname van consumptie en investeringen.

De werkgeversorganisatie VNO en NCW vinden dat minister Kok te laat tot het inzicht is gekomen dat er 'zwaar weer op komst is'. De collectieve lastendruk (collectieve uitgaven uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen) komt volgend jaar uit op 52,9 procent. Uit het regeerakkoord blijkt dat het 53,6 procent mag bedragen 'Maar ook al is het streepje van het borrelglas nog niet volledig bereikt, de collectieve lastendruk mag absoluut niet verder stijgen', zegt een woordvoerder van het NCW.

Pag.3: Vervolg/ Citaten uit rede van Kok