Minister: erkenning homorelatie is mogelijk

DEN HAAG, 1 nov. Minister Hirsch Ballin (justitie) wil mensen die niet willen of kunnen trouwen de mogelijkheid van een 'geregistreerd partnerschap' bieden. Nu kunnen samenwoners van hetzelfde geslacht alleen bij de notaris terecht. Hirsch Ballin zei vanmorgen in de Tweede Kamer te denken aan een publiekrechtelijke erkenning die dezelfde rechtsgevolgen biedt als het huwelijk. Hij wees erop dat ook samenwonende bloedverwanten hiervoor in aanmerking zouden moeten komen. De 'onoverzichtelijke baaierd van regelingen' die nu samenwoners soms als alleenstaand en soms als getrouwd aanmerken moet volgens hem nodig opgeschoond worden.

Minister Hirsch Ballin zei vanochtend bij de behandeling van zijn begroting ook tegen de Kamer bereid te zijn tien miljoen gulden extra aan de sociale advocatuur te besteden. De al toegezegde verhoging van de vergoedingen bij gefinancierde rechtshulp met 25 procent wil de minister eerder betalen, per 1 januari 1992. Aanvankelijk zou die verhoging pas per 1 januari 1993 plaats vinden.

Als voorwaarde voor de verhoging van de advocatenvergoedingen hield Hirsch Ballin vanochtend vast aan een snelle behandeling van zijn wetsvoorstel op de gefinancierde rechtshulp. Hij drong bij de Kamer aan op zodanig snelle behandeling dat verhoging inderdaad per 1 januari 1992 kan plaatsvinden. Maar hij zei toe om die advocaten die helemaal afhankelijk zijn van de gesubsidieerde rechtshulp volgend jaar al te helpen met een bedrag van tien miljoen. Door scherper te controleren op de aanvragen voor rechtshulp denkt hij ongeveer dit bedrag te kunnen besparen. Hirsch Ballin zei dat dit bedrag ten gunste zou komen van de sociale advocatuur die jaarlijks ongeveer 70.000 van de 300.000 toevoegingszaken behartigen.

De suggesties die de Kamer gisteren deed om liefst nog dit jaar de vergoedingen te verhogen, wees hij af. Het idee van Wolffensperger om de toevoegingsgrenzen te wijzigen, vergt ook een wetsvoorstel en zal dus mogelijk niet korter duren dan de behandeling van het al voorliggende voorstel, aldus de minister. In de Kamer wordt intussen betwijfeld of het wetsvoorstel van de minister inderdaad voor 1 januari 1992 ingevoerd kan zijn. Zijn ideeen om door invoering van contractsadvocatuur greep te krijgen op de aantallen zaken zijn nog omstreden.

Pag.3: Reorganisatie van parket