Kans op visum Irak voor comite gijzelaars

DEN HAAG, 1 nov. De delegatie die op korte termijn alle Nederlandse gijzelaars in Irak vrij wil hebben, maakt een bijzonder grote kans op een visum. Dit verklaarde de Iraakse ambassadeur in ons land, Al-Falaki, na afloop van het gesprek dat hij vanmorgen met een delegatie van het comite van familieleden heeft gevoerd.

De onderhandelingen in Bagdad zullen worden gevoerd door vier vertegenwoordigers van het comite: de Utrechtse imman Hamza Zeid, de gereformeerde predikant Wouters uit Amsterdam, de heer Bakker van wie een zoon in Irak wordt gegijzeld, en direkteur Ruijter van het Mozeshuis in Amsterdam.

Na afloop van het gesprek op de ambassade in Den Haag deelde dominee Wouters mee dat de delegatie zichzelf vanaf nu beschouwt als een vredesmissie. Vooral hierom is de kans op een visum reeel en stelde de amabassadeur een gastvrij onthaal in Bagdad in het vooruitzicht. 'De Nederlandse regering heb ik het woord vrede nog niet in de mond horen nemen', aldus Al-Falaki.

De leden van het delegatie zijn met de ambassadeur overeengekomen dat de missie een tweeledig doel zal hebben: het bevrijden van zoveel mogelijk 'gasten' en het in Nederland meer bekendheid geven aan de achtergronden van het conflict. In een propagandistisch getint betoog stelde ambassadeur Al Falaki dat het 'buitengewoon spijtig is dat het Nederlandse volk de waarheid over Irak niet te horen krijgt'.

Volgens Al-Falaki verkeren de Nederlandse gijzelaars in een zeer goede positie. Niemand van hen zou naar strategische posities zijn overgebracht en voor zover ze niet in hun eigen konden blijven, zitten ze nu in 'luxe vijfsterren-hotels'. De amabassadeur: 'Ik verzeker u dat alle Nederlanders in Irak in een goede gezondheid verkeren'.

De ambassadeur zei begrip te tonen voor de zorgen van familieleden, maar de realiteit is volgens hem dat hun verwanten niet in levensgevaar zijn. De delegatie heeft vervolgens verslag uitgebracht op het ministerie van buitenlandse zaken.