J. E. de Wijs

J. E. de Wijs (50) is per 1 december benoemd tot algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie. Hij volgt W. Frackers op die met pensioen gaat. De Wijs, dirigerend officier der rijkspolitie eerste klasse, is sinds 1988 tweede plaatsvervangend algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie in Voorburg. Hij werkte onder meer als politie-inspecteur op de Nederlandse Antillen, bij de Algemene Verkeersdienst in Driebergen en op het ministerie van justitie.