Illegale slooperven Drenthe aangepakt

EMMEN, 1 nov. De provincie Drenthe gaat binnenkort zeventien grote illegale milieuvervuilende slooperven in de regio Zuidoost-Drenthe opruimen. Het gaat om particuliere bedrijven die de afgelopen twee jaar geen gevolg hebben gegeven aan sommaties van de overheid hun afval te verwijderen. De actie 'Krater' zal in een samenwerkingsverband tussen openbaar ministerie, gemeentepolitie van Emmen en de regionale Inspectie Milieuhygiene worden uitgevoerd. Bij de actie zal de Hinderwet, de gemeentelijke Afvalstoffenverordening of de provinciale Afvalstoffenwet (provincie) worden toegepast. Het is voor het eerst dat slooperven op deze manier worden aangepakt. Het ministerie van VROM heeft een subsidie van 65.000 gulden beschikbaar gesteld.